Video xem thêm: Trọng Hùng đi xin cup vàng bằng giấy của fan