Video xem thêm: Ngọc Trinh - My Day #26 | Bộ Sưu Tập Mắt Kính 200 Triệu | My Sunglasses Collection