Video xem thêm: Cổ Lực Na Trát nói tiếng Anh siêu thảm hoạ tại MAMA 2019