Video xem thêm: Bị chủ nhà vác dao dọa chém, shipper rút điện thoại ra quay: "Mặt đây, chọi đi"