Video xem thêm: Isaac và Diệu Nhi cổ vũ đoàn TTVN tại SEA Games 30