Video xem thêm: Ngọc Trinh - My Day #25 | Đến Thăm Các Cụ Neo Đơn Tại Mái Ấm Đức Ái