Video xem thêm: Bảo Thy nhí nhố tái hiện màn "tiến vào lễ đường"