Video xem thêm: Người phụ nữ đối đầu, quyết không nhường đường cho cả đoàn gần 20 xe máy trong ngõ hẹp