Video xem thêm: Trúc nhân và Trịnh Thăng Bình "lầy lội" muốn tổ chức cưới Châu Âu.