Video xem thêm: Đông Nhi - Ông Cao Thắng ôm bố mẹ khóc trong hôn lễ