Video xem thêm: Nghệ sĩ nhí Andy Khánh theo ba Kim Tử Long và mẹ Trinh Trinh