Video xem thêm: Baby Em Cô Đơn - Bảo Thy x Nimbia x RedT | Official Music Video 4k