Video xem thêm: Học Bà Tân Vlog, Lý Tử Thất mời hàng xóm sang thưởng thức đồ ăn cùng