Video xem thêm: 2 bà mẹ thản nhiên nghịch điện thoại để con ném dép trong quán café gây đổ vỡ