Video xem thêm: Vũ Duy Khánh bị pháo điện tử bắn vào mắt