Video xem thêm: Hành trình đón con gái đầu lòng của anh Vi Cá Quách Ngọc Tuyên Phần 1