Video xem thêm: Du học sinh Việt được truyền thông Nhật khen ngợi vì hành động đẹp