Video xem thêm: H'Hen Niê cưỡi ngựa lên sàn catwalk