Video xem thêm: Bích Phương hoảng hốt khi bị khán giả giật mic để tìm con