Video xem thêm: Khán giả khóc khi gặp Thị Bình Nhật Kim Anh