Video xem thêm: Quang Hải đánh Guitar hát Sóng gió và cùng Trịnh Thăng Bình song ca