Video xem thêm: Dương Triệu Vũ mua hoa tặng nhưng bị mẹ mắng yêu "Mua vàng hay hơn"