Video xem thêm: Phương Trinh Jolie từ chối lời mời ăn tối giá 20 ngàn đô