Video xem thêm: Ông xã Giang Hồng Ngọc hít đất trước khi vào nhà làm lễ ăn hỏi