Video xem thêm: THÔI ANH CỨ ĐI - VŨ THẢO MY FT. ANDREE RIGHT HAND (OFFICIAL MUSIC VIDEO)