Video xem thêm: Goo Hara khóc nức nở, liên tục xin lỗi Sulli sau khi bạn thân qua đời vì tự tử