Video xem thêm: Quỳnh Trần JP và con gái ăn trong lúc động đất tại Nhật