Video xem thêm: Long Nhật song ca cùng bố chồng Lâm Khánh Chi