Video xem thêm: [Ước mơ cùng Yan] Dẫn chương trình cùng VJ Tùng Leo