Video xem thêm: Diệu Nhi thẳng thắng từ chối mặc Isaac thả thính