Video xem thêm: Võ Hoàng Yến bỏ quay Next Top vì phải băng bó chân