Video xem thêm: Trường Giang ở cạnh Anh Đức, Ái Phương nhưng lại nhớ Nhã Phương