Video xem thêm: K-ICM & JACK - THÔNG TIN CHÍNH THỨC VỀ 1st FAN MEETING, MV EM GÌ ƠI