Video xem thêm: Nhã Phương cùng hội bạn cùng lớp "quẩy" cực sung trên nền nhạc Bích Phương.