Video xem thêm: Thực hư bát phở sốt vang ngon nức tiếng phố Thể Giao