Video xem thêm: Thầy giáo Hà thành 27 năm dạy miễn phí cho học sinh nghèo