Video xem thêm: Hotboy 9x từ bỏ đại học theo đuổi đam mê "xăm hình trên tóc"