Video xem thêm: Phỏng vấn S.T Sơn Thạch về cuộc đua kì thú