Video xem thêm: Ji Chang Wook ở khách sạn vẫy tay chào tạm biệt fan