Video xem thêm: Anh chàng bắt trúng iPhone X đang rơi khi đi tàu siêu tốc