Video xem thêm: Sách Kỷ lục Guinness 2020 hé lộ hình ảnh của BTS