Video xem thêm: Gian hàng 0 đồng ở Sài Gòn: Ai thiếu đến lấy, ai dư đến cho!