Video xem thêm: Hàng trăm fan vây kín K-ICM và Jack