Video xem thêm: Váy "dung nham" nhái của thí sinh Miss Earth Myanmar.