Video xem thêm: Chuyện về "bà tiên" bán bánh khọt chữa bệnh miễn phí cho thế gian