Video xem thêm: Hari Won hát 3 bài bên Trấn Thành khi lưu diễn ở Úc