Video xem thêm: Tuấn Hưng nằm quạt cho bà xã con trai.