Video xem thêm: V (BTS) lộ mặt mộc vô cùng tươi tắn