Video xem thêm: Jack và K-ICM chia sẻ cảm xúc lần đầu đến Hàn Quốc