Video xem thêm: MV của Sơn Tùng được phát tại siêu thị ở Nhật Bản